Включете се в нашата игра от 25 до 31 май 2022 г., в страниците ни във Фейсбук и Инстаграм!

Условия за участие във Фейсбук:

 • Последвай @magaziniavanti
 • Харесай публикацията за играта
 • Тагни в коментар двама приятели, които също обичат страхотни напитки
 • Спечели бутилка вино от Братя Минкови Шардоне 0.75л

Условия за участие в Инстаграм:

 • Последвай @magazini_avanti
 • Харесай публикацията за играта и двете предишни.
 • Тагни в коментар двама приятели, които също обичат страхотни напитки.
 • Спечели бутилка вино Contemplations Rose 0,75л

Общи условия за участие в кампанията „GIVEAWAY от 25.05.2022“

 1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „GIVEAWAY от 25.05.2022“ и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея, между „Аванти 777” ЕООД (наричано за краткост „Компанията”) и физическите лица, които участват в кампанията „GIVEAWAY от 25.05.2022“.

1.2. Кампанията „GIVEAWAY от 25.05.2022“ (наричана за краткост „Кампанията”) е маркетингов инструмент за популяризиране на продуктите на Компанията, за повишаване на активността в официалната Facebook страница на компанията на адрес https://www.facebook.com/magaziniavanti и за популяризиране на Instagram страницата на компанията на адрес https://www.instagram.com/magazini_avanti/

1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се включва в Кампанията, съгласно точка 2.1. от настоящите Условия.

1.4. Условията се разпространяват на Фейсбук страницата на Компанията https://www.facebook.com/magaziniavanti, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

1.5. Кампанията се провежда от 25.05.2022 г. до 18.00 часа на 31.05.2022 г., включително.

1.6. Кампанията се организира на територията на Република България.

1.7. Facebook и Instagram не участват и не съдействат по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

1.8. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.

 1. Включване в Кампанията:

2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 години.

Участниците се включват в Кампанията, като отбелязват двама свой приятели в коментар под поста, публикуван на Фейсбук или Инстаграм страницата на Компанията, посочени в точка 1.2., в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

2.2. Организаторите на Кампанията имат право да трият коментари, съдържащи:

 • обидни коментари, основани на расов, религиозен, полов или сексуален признак, и всякакво друго дискриминационно поведение по смисъла на Закона за защита от дискриминация;
 • клевети, вулгарно и всякакво противоречащо на закона и добрите норми съдържание;
 • директни атаки към други фенове на страницата;
 • призоваване към незаконни действия;
 • порнографско съдържание;
 • реклама или промотиране на продукти, услуги или политически организации;
 • СПАМ или линкове към външни сайтове;
 • нарушаване на авторските права, търговските марки или други права;
 • публичното споделяне на лични данни като: телефонни номера, пощенски или e-mail адреси и други;
 • нерелевантни (неотносими) коментари или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора.
 1. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

3.1. След финала на Кампанията ще бъде дадена 1 брой награда – вино от Братя Минкови Шардоне 0.75л за участници в играта на Facebook страница и вино Contemplations Rose 0,75л за участници в играта на Instagram страница

3.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

3.3. Участниците могат да изпращат информацията, посочена в т.2.1., с което да се включат в Кампанията, в периода между 25.05.2021 г. до 18:00 часа на 31.05.2022 г.

3.4. На 25.05.2022 г., между 17:00 и 21:00 ч., ще бъде публикуван пост от Кампанията във Facebook и Instagram.

3.5. На 31.05.2022 г. ще бъде изтеглен печелившият участник от Кампанията и ще бъде обявен на същата дата. Печелившият участник в Кампанията ще бъде определен чрез томбола, на случаен принцип, с помощта на инструмента https://commentpicker.com/. Ще бъде изтеглен 1 печеливш участник за Facebook и 1 печеливш участник за Instagram. В тегленето на томболата за определяне на печелившия във Facebook и Instagram ще вземат участие всички, които са оставили коментар под постa във Facebook/Instagram за Кампанията, публикуван на 25.05.2022 г.

3.6. Печелившият участник ще бъде обявен във Facebook страницата на Компанията https://www.facebook.com/magaziniavanti и Instagram страницата на Компанията https://www.instagram.com/magazini_avanti/. За да заяви наградата си, печелившият участник следва да се свърже с Компанията в срок от 7 (седем) календарни дни след обявяването му чрез изпращане на лично съобщение във Фейсбук или Инстаграм, съдържащо името му (име, презиме и фамилно име), точния адрес и телефонен номер за контакт с него.

3.7. Наградите се изпраща с куриер, с обратна разписка. В случай, че печелившият Участник не бъде намерен от куриера и наградата не му бъде доставена, той има на разположение 10 (десет) работни дни, за да я потърси. Наградата, непотърсена в посочения в предходното изречения срок, не подлежи на връчване на печелившия Участник.

3.8. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградата, осигурена от „Аванти 777“ ЕООД, съгласно настоящите Условия.

3.9. Участник, спечелил награда и неотговарящ на условията от точка 3.6. и 3.7., не получава наградата си. Непотърсена награда не се преразпределя.

3.10. Всеки Участник в Кампанията има право да участва, като даде своя отговор в коментар под поста с публикувания въпрос в Кампанията. Задължително условие, за да участва във финалната томбола, е да е дал отговор на въпроса в периода на Кампанията, посочен в точка 3.3.

3.11. В разпределянето на наградата в Кампанията не могат да вземат участие служители на „Аванти 777“ ЕООД, техните роднини, както и служителите на „Смарт Импрес“ ООД. 

 1. Допълнителни разпоредби: 

4.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от „Аванти 777“ ЕООД, ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

4.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

4.3. С участието си в Кампанията на Facebook страницата на „Аванти 777“ ЕООД (https://www.facebook.com/magaziniavanti) всеки Участник (име на Facebook профил) приема настоящите Правила.

С участието си в Кампанията на Instagram страницата на „Аванти 777“ ЕООД (https://www.instagram.com/magazini_avanti/) всеки Участник (име на Instagram профил) приема настоящите Правила.

4.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването им на Официалната Facebook страница на „Аванти 777“ ЕООД

https://www.facebook.com/magaziniavanti и на официалната Instagram страницата на „Аванти 777“ ЕООД (https://www.instagram.com/magazini_avanti/)

4.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от „Аванти 777“ ЕООД или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

Проверка на възрастта

С натискането на „ДА“ удостоверявам, че съм над 18 години.

или

Винаги се наслаждавайте отговорно.