Успехът на франчайз модела се дължи на:

.1

Рентабилност

.2

икономичност

.3

добра визия

.4

лесно ръководство

.5

огромен асортимент

Инвестицията включва:

Проект

Създаване на проект на магазина

Оборудване

Пълно оборудване на търговския обект

Зареждане

Първоначално зареждане на продукти

Брандиране

Брандиране на магазина

Реклама

Предоставяне на рекламни материали

Обучение

Обучение на персонала

Проверка на възрастта

С натискането на „ДА“ удостоверявам, че съм над 18 години.

или

Винаги се наслаждавайте отговорно.