Успехът на франчайз модела се дължи на:

.1

Рентабилност

.2

икономичност

.3

добра визия

.4

лесно ръководство

.5

огромен асортимент

Инвестицията включва:

Проект

Създаване на проект на магазина

Оборудване

Пълно оборудване на търговския обект

Зареждане

Първоначално зареждане на продукти

Брандиране

Брандиране на магазина

Реклама

Предоставяне на рекламни материали

Обучение

Обучение на персонала