Булстат: BG 105568755

Седалище
гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 30А, ет.2

Адрес на управление: 
ул. „Андрей Германов“ 11,
Терминал Милицер и Мюнх, административна сграда №2

Работно време: 
09:00-17:00 / Понеделник-петък 

Тел. за връзка: +359 87 835 0977

За запитвания относно поръчки:
тел. 0878 549 176