Модерна визия

Всички магазини от верига АВАНТИ са изградени в съответствие с местните нормативни изисквания в оборуването и начина на обслужване.
Отличават се с модерна визия на интериора, която придава изключителност на всеки един обект.

Пазарни резултати

Търговските обекти на АВАНТИ разполагат с инсталирани терминали за разплащане с международни и национални кредитни и дебитни карти.
За постигане на положителни пазарни резултати АВАНТИ се стреми към високо качество на обслужване на своите клиенти.
Работното време на търговските обекти е съобразено с нуждите на клиентите с цел постигане на максимално удобство и улеснение за тях.

Ценови инструменти

Освен това веригата предлага постоянно голям брой от трайно наложени ценови инструменти и промоционални активности.
В допълнение, АВАНТИ гарантира на своите клиенти бързо обслужване и наличие на стоки в промоция.
Всичко това в комбинация с внимателно подбрания асортимент и удобната локация на магазините превръща АВАНТИ в атрактивния магазин,
в който всеки клиент намира бързо и лесно каквото търси.

Екип от професионалисти

Всяка компания се стреми да притежава високомотивиран екип от професионалисти.
С течение на годините АВАНТИ изгради колектив, който е не просто изпълнител, а неделима част от растежа на компанията.
Ние насърчаваме непрекъснато нашите служители да бъдат инициативни и да споделят своите идеи – твьрдо вярваме в личния принос на всеки от тях
Знанията и уменията, които те придобиват, чрез различни вътрешнофирмени и специализирани обучения, допринасят за по-високото качество и добавена стойност, която предлагат на нашите клиенти.
Спецификата на нашите предизвикателствата, пред които сме изправени в ежедневната си работа, изискват максимално ефективна комуникация и взаимодействие, както между хората в екипа, така и между тях и клиентите.

Доволните клиенти са нашата цел

Удовлетвореността на нашите клиенти е основна цел в ежедневната ни работа. Защото, когато нашите клиенти са удовлетворени и ние сме доволни.

Особено много държим на теми като фирмени принципи и култура на работа в екип. Убедени сме, че удовлетвореността на нашите клиенти е пряко свързана с удовлетвореността на служителите ни.

  • Модерна визия 70% 70%
  • Пазарни резултати 80% 80%
  • Ценови инструменти 90% 90%
  • Екип от професионалисти 100% 100%