Любопитни Факти - Тютюневи Изделия
За пурите и пуретите...
"Ако съпругата Ви не харесва аромата на Вашата пура, сменете съпругата." Зино Давидоф
СТРУКТУРА НА ПУРАТА:
Преди всичко трябва да се отбележи, че тютюнът, който се използва за направата на пури е много по-висококачествен, от този който се използва при направата на цигари и лули.
Wrapper – обвивка - това е покривният слой на пурата – фино тютюнево листо, което в голяма степен определя аромата на пурата в първата и ¼. Цветът му може да варира от светлокафяв до почти черен.
Filler – пълнеж - това е средният слой на пурата. Представлява бленд от различни видове тютюн, определящи аромата на пурата в останалите 3/4.
Binder – свързваща част - здрав слой тютюн, около пълнежния тютюн, който придава характерната форма на пурата. Той може да добави по-особен оттенък към аромата.
Когато wrapper е по-светъл, пурата е по-лека, и обратно – по-тъмният wrapper говори за по-силен аромат.
Когато wrapper’a и filler’a са направени от тъмни листа се очаква ударно усещане, което не се препоръчва за начинаещи афисионадо.
Head – (глава), мунщучния край на пурата, от където се прави срязването на ръчните пури преди пушене.
Body – (тяло), обикновено цилиндрично и рядко конично, състои се от покривка, обвивка и пълнеж.
Foot – (oснова), краят на пурата, от който тя се запалва.

ВИДОВЕ ПУРИ:
В зависимост от начина на производство:
Ръчни - на кутията им трябва да пише: "Totalmente a mano"
Машинни - "Mechanizado"

В зависимост от wrapper’а:
Double Claro (DC) или още Candela, Jade, AMS (American Market Selection). Със зелен цвят. Листата се берат преди да са узрели и се изсушават за кратко време.
Claro (CL) или Natural. Светло кафяви, много фини листа. Отглеждат се на сянка, под специална памучна материя, за да се предпазят от изгаряне.
Natural - светлокафяв до кафяв. Тютюнът се отглежда на слънце.
Colorado Claro (CC), English Market Selection – малко по-тъмно кафява покривка, с лек червеникав оттенък. По-ароматни от Natural, с лек подправъчен вкус. Характерен за Куба и Доминиканската република
Colorado (CO) - обикновено се отглежда в Канектикът, като резултат от специфичните климатични условия. Маслени червеникаво-кафяви листа, с открояващ се цвят и вкус.
Maduro, често срещан като Colorado Maduro или Spanish Market Selection. Много тъмно кафяв, маслен, със сладникав вкус, познат с пълнотата и богатството на вкуса си.
Double Maduro, често наричан Оscuro или maduro maduro. Почти черен на цвят, с много богат подправъчен аромат. Често с ясно изразени тютюневи жили....

 

Д-р Галин ГАНЧЕВ