В Аванти предлагаме бира Старопрамен 

Очакваме ви!